Menu

Bedrijfsadvies

Meedenken is onze tweede natuur.

Naast boekhoudkundige en fiscale bijstand is ons specialisme: het geven van bedrijfsadvies.

Doordat we de ontwikkelingen aangaande de wet- en regelgeving in uw branche op de voet
volgen, kunnen we filteren welke informatie voor u van belang is. Op basis van uw
ondernemersvisie en de cijfers maken we de prestaties en de bedrijfsmogelijkheden
inzichtelijk. We denken mee over kansen en bedreigingen en het bedrijfsadvies dat we
geven, past bij u.
Als mens, als ondernemer.

Bent u een starter?

Maakt u zich wel eens zorgen over de oudedagsvoorziening?

Hebt u groei-, herstructurerings-, investerings- of financieringsplannen?

Sommige kostenposten zijn eenvoudig te voorkomen.

Het team bij Harthoorn Advies & Administratie denkt zéér graag met u mee.

Over eenvoudige én complexe financiële vraagstukken. Geen twee organisaties zijn
hetzelfde, samen zoeken we naar een op maat gesneden oplossing.

We schatten de gevolgen voor uw bedrijfsvoering in en zetten de verschillende
keuzemogelijkheden helder, eenduidig en concreet uiteen.

We ondersteunen u met advies bij:

  • Opstellen (starters) of wijzigen ondernemersplan.
  • Keuze van de rechtsvorm.
  • Afweging bedrijfsruimte huren of vanuit huis werken.
  • Afweging auto privé of auto van de zaak.
  • Afweging personeel in dienst of werken met freelancers.
  • Administratieve verbeterprocessen (automatisering).
  • Reservering financiële middelen in verband met liquiditeit.
  • Kredietaanvragen en zoektocht naar financiering.
  • Opstellen van financiële prognoses.
  • Bedrijfsoverdracht.

Denk na voor u beslist en weet dat u er niet alleen voor staat.

Wij kunnen u voor verkeerde beslissingen behoeden en hebben de kennis en ervaring om
mee te denken. Tot in detail! We geven u inzicht in de fiscale ruimte en gebruiken de
jaarrekening en de belastingaangifte als geschiedenisboekje. Weet dat we goed luisteren en
dat we de door u gewenste balans tussen werk en privé en werkbalans niet uit het oog verliezen.

Groot zakelijk netwerk

Voor complexere adviesvragen doen we eventueel een beroep op gespecialiseerde
vakmensen uit ons zakelijk netwerk. Of het nu gaat om een vraag over subsidies, pensioen,
een specifiek belastingvraagstuk, ondernemersfinanciering of arbeidsrecht: u krijgt een
advies waar u op kunt bouwen.

Harthoorn Advies en Administratie is betrokken, betrouwbaar, betaalbaar.

Bel 076 – 531 79 45 of mail ons bij ondernemingsvragen.